Новини

Зарплат у конвертах буде менше: в Україні змінюють трудове законодавство

Кабінет Міністрів ухвалив законодавчі зміни, які тепер жорсткіше регулюватимуть тіньове працевлаштування.

Фото Jp Valery, unsplash.com/

Уряд ухвалив проєкт Закону «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо визначення поняття трудових відносин та ознак їх наявности». Про це йдеться на сайті Кабінету Міністрів.

Урядовці обіцяють, що цей закон сприятиме зменшенню незадекларованої праці в Україні, легалізації заробітної плати та посиленню захисту працівників.

Документ передбачає визначення на законодавчому рівні поняття трудових відносин та запровадження принципу «презумпції наявности трудових відносин».

Законопроєкт визначає 7 ознак їх наявности:

– виконання особою роботи за конкретною кваліфікацією, професією, посадою за дорученням та під контролем особи, в інтересах якої виконують роботи;

– здійснення регулювання процесу праці, що має постійний характер та не передбачає встановлення особі конкретного визначеного результату за певний період;

– виконання роботи на визначеному або погодженому з особою, в інтересах якої виконують роботи, робочому місці з дотриманням встановлених нею правил внутрішнього трудового розпорядку;

– організація умов праці, зокрема надання обладнання, інструментів, матеріалів, робочого місця, особою, в інтересах якої виконують роботи;

– систематична виплата особі, яка виконує роботу, винагороди;

– встановлення особою, в інтересах якої виконують роботи, тривалости робочого часу та часу відпочинку;

– відшкодування поїздок та інших фінансових витрат, пов’язаних із виконанням роботи, особою, в інтересах якої виконують роботу.

При цьому робота може бути визнана такою, яку виконують у межах трудових відносин, якщо наявні принаймні три з перерахованих ознак.

У такому разі сторони зобов’язані укласти трудовий договір, а працівник повинен бути забезпеченим необхідним соціальним пакетом. Зокрема відпустками, лікарняними, наявністю гарантій та компенсацій щодо збереження місця роботи.

Коментарі